Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Bae

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Nicola Jones


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Bae Abertawe
Mae Rhwydwaith Iechyd y Bae yn un o bum ardal rhwydwaith cymunedol yn Abertawe.
Ceir saith practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Bae Abertawe.

Practis Meddygol Gŵyr 
Meddygfa Heol y Brenin, y Mwmbwls 
Canolfan MedicPal Sketty a Chilâ 
Meddygfeydd Sant Thomas a West Cross 
Canolfan Feddygol y Grove 
Canolfan Iechyd y Brifysgol 
Meddygfa Uplands a’r Mwmbwls 

Mae rhwydwaith Iechyd Bae Abertawe yn un o’r pum ardal rhwydwaith cymunedol yn Abertawe sy’n cynnwys ardaloedd Uplands, Sketty, West Cross, y Mwmbwls, Cilâ a Gŵyr, sydd hefyd yn gwasanaethu myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.
Mae Iechyd Bae Abertawe yn cynnwys wyth practis sy’n cydweithio â phartneriaid o’r gwasanaethau cymdeithasol, y sector gwirfoddol, a bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, gyda phoblogaethau’r practisau’n amrywio o 3,704 i 21,575, gyda chyfanswm o 75,313 ar gyfer rhwydwaith y clwstwr.

Nod Clwstwr Iechyd Bae Abertawe yw:
Atal salwch gan alluogi pobl i gadw’n iach ac yn annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl
Datblygu ystod ac ansawdd y gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned
Sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir gan ystod eang o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol  
proffesiynol yn y gymuned yn cael eu cydlynu’n well i gyd-fynd ag anghenion lleol
Gwella dulliau cyfathrebu a rhannu gwybodaeth rhwng gwahanol weithwyr iechyd, gofal
cymdeithasol a gwirfoddol proffesiynol, gan hwyluso’r broses o weithio’n agosach rhwng
gwasanaethau yn y gymuned ac mewn ysbytai, gan sicrhau bod cleifion yn cael eu trosglwyddo’n
ddidrafferth ac yn ddiogel rhwng gwasanaethau yn yr ysbyty a gwasanaethau yn y gymuned.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Iechyd y Bae IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Iechyd y Bae 2018-2021 (Saesneg yn unig) 
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Iechyd y Bae 2017-2020  (Saesneg yn unig) 

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Iechyd y Bae 2018-2021 (Saesneg yn unig)  

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Iechyd y Bae 2017-2020   (Saesneg yn unig)

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Iechyd y Bae 2018-2021(Saesneg yn unig)
Clwstwr Iechyd y Bae IMTP 2020-2023   (Saesneg yn unig)

 

Diweddariad arweiniol clwstwr 13/09/2021