Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae 14 o Glystyrau Gofal Sylfaenol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB).

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Clwstwr BCUHB

Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru (NWPHD) yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am angen iechyd y boblogaeth ar wahanol lefelau daearyddol (gan gynnwys ar lefel Clwstwr) i staff y GIG at ddibenion cynllunio.