Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth Datblygiad Clwstwr Carlam (DCC)

Mae'r Pecyn Cymorth Datblygiad Clwstwr Carlam yn gasgliad o wybodaeth ac adnoddau addasadwy ar gyfer rhanddeiliaid bu’n cefnogi a gyrru’r gweithrediad o’r rhaglen ACD yn ei flaen, gan gynnwys timau gofal sylfaenol, mentrau cydweithredol proffesiynol, clwsteri a grwpiau cynllunio rhyng-clwster. Mi fydd y pecyn cymorth yn galluogi i rhanddeiliaid ddysgu mwy am y rhaglen ACD, ei gydrannau a dulliau agoriadol i gefnogi gweithrediadau lleol. Mae’r pecyn cymorth wedi’i ddylunio er mwyn trosi theory mewn i ymarfer ac i fod yn porth defnyddiol a llawn gwybodaeth ymarferol.

Mae’r pecyn wedi’i ddylunio i:

  • Creu Effeithlonrwydd – Ni fydd rhaid i timau gychwyn dogfen o newydd, yn hytrach bydd mynediad at templedi addasadwy lleol.
  • Cefnogi’r mabwysiad o ymagweddau arferion gorau ‘Unwaith i Gymru’ drwy rhannu dogfennaeth ac arweiniadau ymarferion gorau.
  • Cynnig cefnogaeth ymarferol ac arweiniad ar sut i weithredu’r rhaglen ACD.

Fydd y pecyn yn ddogfen byw a’n cael ei ddiweddaru pryd mae angen.

Sut mae’r pecyn yma yn gweithio?

Cliciwch i ehangu pob pennawd pwnc wedi'i grwpio i ddatgelu cynnwys pwnc penodol, a all gynnwys crynodebau mewn llinell, dolenni cyfeirio uniongyrchol, neu ddolenni i gynnwys pellach ar is-dudalennau. (hyperlinks to be added as topic sub-pages become available bilingually).  Bydd y pecyn cymorth yn datblygu gyda chymorth defnyddwyr; plîs rhowch adborth yma.

Indecs pecyn cymorth DCC