Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

04/04/24
Newyddion y Bwrdd Iechyd

Dilynwch y dolenni i newyddion diweddaraf y Bwrdd Iechyd

14/03/24
Fframwaith Nyrsio Gofal Sylfaenol a Chymunedol
13/02/24
Cefnogi Ymddygiadau lach

Canllaw ar gyfer Meddygaeth Gyffredinol

Canllaw ar gyfer Optometreg

13/02/24
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Newyddion y Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth
Cyfraddau pydredd dannedd mewn plant yng Nghymru yn gostwng, ond mae materion yn parhau
05/12/23
Dangosfwrdd Clystyrau Gofal Sylfaenol Newydd

Croeso i'r dangosfwrdd Clwstwr Gofal Sylfaenol. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid i gynhyrchu dangosfwrdd ar gyfer adrodd data ar lefel clwstwr gofal sylfaenol.

30/11/23
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ennill yng Ngwobrau GIG Cymru 2023

Mae Bae Abertawe yn dathlu llwyddiant dwbl yng Ngwobrau mawreddog GIG Cymru eleni.

20/11/23
Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthficrobaidd y byd 18-24 Tachwedd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd defnyddio gwrthfiotigau’n gyfrifol ymhlith y cyhoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

14/08/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus: Mehefin 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel

Mae Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus yn banel cenedlaethol o drigolion Cymru sy’n 16+ oed a sefydlwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i alluogi ymgysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd i lywio polisïau ac ymarfer iechyd y cyhoedd. Cynlluniwyd y panel i gynrychioli poblogaeth Cymru yn gyffredinol yn ôl oedran, rhyw, amddifadedd, ethnigrwydd a bwrdd iechyd. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o arolwg Mehefin 2023
sy’n cwmpasu: Rhestrau aros y GIG, Tai, Bod yn dyst i Drais, Llesiant meddyliol, Gofal sylfaenol.

10/08/23
Ymgyrch Optometreg Newydd

Ymgyrch yw hon i roi gwybod i’r cyhoedd am y gwasanaethau sydd ar gael gan eu hoptometrydd lleol i ganfod ac atal problemau llygaid amrywiol.