Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom ni

Croeso i wefan Gofal Sylfaenol Un Cymru, yr adnodd canolog ar-lein i glystyrau gofal sylfaenol.  Mae Gofal Sylfaenol Un Cymru yn hyrwyddo cydweithio rhwng clystyrau, yn cyfeirio pobl at adnoddau perthnasol ac yn hwyluso rhannu arloesedd ac ymarfer.

Cynllun Gwaith yr Is-adran Gofal Sylfaenol 2022/2023 Naratif Adroddiad Diwedd y Flwyddyn

Sut i gysylltu â ni

Gall tîm gwefan Gofal Sylfaenol Un Cymru helpu gyda chwestiynau ac adborth am y wefan.

Noder

Ni all roi cyngor ar faterion meddygol. Ni all Gofal Sylfaenol Un Cymru ddarparu cyngor meddygol i unigolion na sefydliadau.  Cysylltwch â gweithiwr iechyd proffesiynol cofrestredig os ydych yn pryderu am eich iechyd.

Os hoffech gysylltu â ni, defnyddiwch y manylion canlynol os gwelwch yn dda: 

Yr Is-adran Gofal Sylfaenol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhif 2 Cwr y Ddinas

Stryd Tyndall

Caerdydd

CF10 4BZ

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn
GofalSylfaenol.Un@wales.nhs.uk