Neidio i'r prif gynnwy

COVID-19

 

 

Coronafeirws newydd (COVID-19)
Cyfeirio at adnoddau a luniwyd

Mae’r dolenni isod yn darparu mynediad at ganllawiau a dogfennau eraill sy’n ymwneud â COVID-19 ac sydd ar gael i’r cyhoedd o ffynonellau allweddol sy’n berthnasol i ofal sylfaenol.  Nid yw’r rhestr yn un gynhwysfawr a dylech bob amser sicrhau eich bod yn cyfeirio at fersiwn ddiweddaraf unrhyw ganllawiau a geir o fewn y dolenni hyn.

 Data ar COVID-19


Gwybodaeth Brechlyn COVID-19 

Adnoddau gofal sylfaenol COVID-19

Sefydlwyd y gyfres ganlynol o adnoddau ar gyfer contractwyr gofal sylfaenol proffesiynol yng Nghymru ar gais cyfoedion cenedlaethol y Cyfarwyddwyr Meddygol Cyswllt (AMD) ar gyfer Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a Chymunedol mewn Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.

Y rhai sy’n gyfrifol am olygu’r cynnwys hwn gan gynnwys llyfrgell ddiogel COVID-19 yw:

  • Dr Anne-Marie Eliades, Meddyg Teulu a Chyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Gofal Sylfaenol, BIP Aneurin Bevan
  • Dr Sally Lewis, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus Seiliedig ar Werth, BIP Aneurin Bevan
  • Dr Alastair Roeves, Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a Chymunedol AMD, BIP Bae Abertawe
     

Llyfrgell ddiogel COVID-19

Mae’r llyfrgell hon yn cynnwys gwybodaeth bellach ar gyfer contractwyr gofal sylfaenol proffesiynol ac unigolion sy’n gweithio mewn clystyrau yng Nghymru.
A fyddech cystal â Mewngofnodi gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr cofrestredig a’ch cyfrinair. Os hoffech gofrestru i gael manylion mewngofnodi diogel gallwch wneud cais yma Cofrestru.

Llyfrgell ddiogel COVID-19

Adnoddau 


Lles ac Iechyd Meddwl

Diabetes

Cardioleg

Iechyd Plant
EOLC

Monitro Gwrthgeulydd

Obstetreg a Gynaecoleg