Neidio i'r prif gynnwy

Ardal Clwstwr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mae clwstwr yn dod a’r holl wasanaethau lleol sy’n ymwneud ag iechyd a gofal ynghyd ar draws ardal ddaearyddol, sydd fel arfer yn gwasanaethu poblogaeth o rhwng 25,000 a 100,000. Mae gweithio fel clwstwr yn sicrhau bod gofal yn cael ei gydlynu’n well i hyrwyddo lles unigolion a chymunedau.” Map clwstwr Diweddarwyd yn 2021. Cyhoeddiad cyntaf yn Cyrmu Iachach, 2018.

Dewch o hyd i glwstwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 11 clwstwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ceir 8 rhwydwaith clwstwr yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac mae’r boblogaeth yn amrywio rhwng 30,000 a thros 75,000 o bobl.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae 14 o Glystyrau Gofal Sylfaenol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB).

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae gan Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro dair ardal a cheir tri chlwstwr ym mhob ardal.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ceir 8 clwstwr o fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – sef Rhondda; Taf Elái; Merthyr Tudful; Cynon i'r gogledd; Cynon De; Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr; Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr a Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 7 clwstwr

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mae gan Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 3 chlwstwr sef Gogledd Powys, Canolbarth Powys a De Powys