Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol

 

Lawrlwytho - Beth yw'r Rhaglen Strategol ar Gyfer Gofal Sylfaenol? (RHSHS) i weld y ddelwedd uchod yn fwy manwl.

 

Mae'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol yn rhaglen Cymru Gyfan dan arweiniad Byrddau Iechyd sy'n cydweithio â Llywodraeth Cymru.

Nod y rhaglen yw dwyn ynghyd a datblygu'r holl strategaethau ac adolygiadau gofal sylfaenol blaenorol ar gyflymder, wrth fynd i'r afael â blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg y tynnwyd sylw atynt yn Cymru Iachach.

Er mwyn sicrhau llwyddiant, mae'r rhaglen yn edrych ar yr holl ddarparwyr iechyd, cymdeithasol a lles, byrddau iechyd a rhanddeiliaid eraill i gydweithio i rannu mentrau, cynhyrchion ac atebion lleol a allai ychwanegu gwerth at ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol ar sail 'Unwaith i Gymru'.

Mae'r rhaglen yn cynnwys chwe ffrwd. Mwy am pam mae angen y prosiectau, pwy sy'n eistedd ar y gweithgorau, cwmpas y gwaith ac enghraifft o'r allbynnau disgwyliedig o bob ardal gellir eu gweld trwy ddewis eiconau'r ffrwd waith isod:

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Am ragor o wybodaeth, efallai y bydd y tudalennau canlynol yn ddefnyddiol i chi:
 
Mae’r diweddariad hwn yn rhoi trosolwg o’r cynnydd y mae’r rhaglen wedi ei wneud rhwng 1 Ebrill 2022 a 30 Medi 2023 ac mae'n edrych ymlaen at ein rhaglen waith hyd at 2023/24.

Canol blwyddyn Ebrill – Hydref 2022

Diweddariad Diwedd Blwyddyn Ebrill 2021 - Mawrth 2022 

2019 - 2020 Gellir dod o hyd i wybodaeth gefndir am gynlluniau gwaith cyn COVID yn llawlyfr gwreiddiol SPPC. sydd ar gael yma

Diweddariad Diwedd Blwyddyn 2023