Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Strategol

ar gyfer Gofal Sylfaenol

 

 

Lawrlwytho - Beth Yw'r Rhaglen Strategol ar Gyfer Gofal Sylfaenol? (RHSHS)

 

Mae’r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol yn rhaglen Gymru Gyfan a arweinir gan Fyrddau Iechyd sy'n gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru ac yn ymateb i Gymru Iachach.

Nod y Rhaglen yw dwyn ynghyd a datblygu'r holl strategaethau ac adolygiadau gofal sylfaenol blaenorol ar gyflymder, wrth fynd i'r afael â blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg y tynnwyd sylw atynt yn
Cymru Iachach.

Er mwyn sicrhau llwyddiant, mae'r Rhaglen yn edrych ar yr holl ddarparwyr iechyd, cymdeithasol a llesiant, byrddau iechyd a rhanddeiliaid eraill i weithio ar y cyd i rannu mentrau, cynhyrchion ac atebion lleol a allai ychwanegu gwerth at ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol ar sail 'Unwaith i Gymru'.

Mae'r rhaglen yn cynnwys y chwe ffrwd (gweler isod) – Cliciwch ar bob ffrwd waith i ddarganfod mwy am pam mae angen y prosiect, pwy sy'n eistedd ar y gweithgorau, cwmpas y gwaith ac enghraifft o'r allbynnau disgwyliedig o bob un ardal:

 
 

 

 

Am ragor o wybodaeth, efallai y bydd y tudalennau canlynol yn ddefnyddiol i chi hefyd:
 
Mae'r diweddariad hwn yn rhoi trosolwg o gynnydd o fis Mawrth 2022 hyd fis Hydref 2022 ac yn nodi gwaith yr Arweinwyr Cenedlaethol. Gellir dod o hyd i wybodaeth gefndirol am y rhaglen waith (a chynlluniau 2019, cyn COVID) yn y llawlyfr gwreiddiol sydd ar gael yma