Neidio i'r prif gynnwy

Amdanon Ni

Croeso i wefan Gofal Sylfaenol Un Cymru, yr adnodd canolog ar-lein i glystyrau gofal sylfaenol.  Mae Gofal Sylfaenol Un Cymru yn hyrwyddo cydweithio rhwng clystyrau, yn cyfeirio pobl at adnoddau perthnasol ac yn hwyluso rhannu arloesedd ac ymarfer.
Sut i gysylltu â ni
Gall tîm gwefan Gofal Sylfaenol Un Cymru helpu gyda chwestiynau ac adborth am y wefan.
Noder
Ni all roi cyngor ar faterion meddygol. Ni all Gofal Sylfaenol Un Cymru ddarparu cyngor meddygol i unigolion na sefydliadau.  Cysylltwch â gweithiwr iechyd proffesiynol cofrestredig os ydych yn pryderu am eich iechyd.
Os hoffech gysylltu â ni, defnyddiwch y manylion canlynol os gwelwch yn dda: 
Yr Is-adran Gofal Sylfaenol
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhif 2 Cwr y Ddinas
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ