Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am iechyd y boblogaeth fesul pwnc

Bwriad y wybodaeth hon yw helpu i lunio cynlluniau ar gyfer clystyrau/grŵp cynllunio clystyrau cyfan (PCPG).  Mae'n gweithio fel mynegai amgen i gynnwys o fewn y Porth Cymorth Cynllunio i Glystyrau (CPSP), ac mae'n rhoi golwg ar flaenoriaethau iechyd y boblogaeth clystyrau o safbwynt iechyd y cyhoedd.  Mae'n pwysleisio pwysigrwydd gwaith atal ac mae'n mabwysiadu dull sy'n seiliedig ar bwnc/cyflwr o ystyried anghenion y bobogaeth

Sut mae’r mynegai hwn yn gweithio?

Cliciwch i ehangu pennawd pob grŵp er mwyn gweld y tudalennau ar bynciau penodol. Mae pob tudalen pwnc yn cynnwys (a) cyd-destun strategol sy’n benodol i’r pwnc; (b) cyfeiriad at ddadansoddiad o ddata sy’n ymwneud ag anghenion iechyd lleol; a (c) camau gweithredu ar gyfer gwella. Caiff hyperddolenni eu hychwanegu pan fydd is-dudalennau’r pynciau ar gael yn ddwyieithog. Bydd y mynegai’n cael ei ddatblygu gyda chymorth arbenigwyr pynciau.

Mynegai o’r pynciau