Neidio i'r prif gynnwy

Archif PCNA

Archif Asesiadau o Anghenion Gofal Sylfaenol y Boblogaeth (PCNA)

Mynegai adolygu dangosyddion fesul pwnc

PDFs ar gael yn Saesneg yn unig
Proffil y boblogaeth

Ffactorau risg ymddygiadol gofal hirdymor

Ffactorau risg clinigol gofal hirdymor

Cyffredinrwydd gofal hirdymor

Lles meddyliol

  • Cyffredinrwydd lles meddyliol gwael

Canser a sgrinio

Atal clefydau heintus

Penderfynyddion iechyd

Gofal diwedd oes

Mynediad at ofal sylfaenol

Gofal heb ei drefnu

Presgripsiynu darbodus

Data dangosyddion

Deunyddiau ategol

 

Wedi'i ddiweddaru 26/10/2021