Neidio i'r prif gynnwy

3. Data a Thechnoleg ddigidol

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfen dechrau prosiect draft 2020-21 

 

OutputPam?

Mae 'Cymru Iachach' yn nodi data hyn fel galluogwr allweddol newid trawsnewidiol i gefnogi modelau gofal newydd.

Bydd y ffocws cychwynnol ar sicrhau bod gwybodaeth berthnasol yn gywir, yn gyflawn, yn gyfredol ac yn cael ei rhannu rhwng pawb sy'n gyfrifol am ofal yr unigolyn; cyn symud ymlaen i ffyrdd newydd o gyrchu gwasanaethau ac yna datrysiadau digidol mwy datblygedig.

 

OutputCwmpas
 • SYSTEMAU - Gwneud y mwyaf o systemau presennol a sicrhau bod systemau newydd yn galluogi mynediad at, a rhannu, data a gwybodaeth i gefnogi clystyrau, a darparu gofal yn y gymuned
 • GWYBODAETH - Sircrhau bod data allweddol ar gael i fonitro ac adrodd ar gynnydd yn erbyn safonau a thargedau cenedlaethol
 • TECHNOLEG - Nodi technoleg a all gefnogi cyflwyno modelau gofal newydd
   
OutputAllbynnau
 • Cyflwyno 'Data Cysylltu a Phractisiau'
 • Mesurau gofal sylfaenol sy'n addas at y diben (gan gynnwys 111 / Y Tu Allan i Oriau)
 • Templedi cyson i gefnogi dal ac adrodd ar gynnydd yn ebyn safonau Mynediad a Cherrig Milltir Llywodraeth Cymru
 • Cyflwyno 'Amser a dreulir gartref' (yn amodol ar gwmpasu)
 • Nodi gofynion system TG i gefnogi darparwyr gofal sylfaenol a gweithio ar lefel clwstwr
 • Argymhellion ynghylch cyfleoedd digidol
 • Rhestr wirio ar gyfer rhanddeiliaid i helpu i nodi'r gofynion data a digidol i gefnogi ffyrdd newydd o weithio
 • Canllawiau ar sut i ofyn i / gynnwys gwaith gofal sylfaenol yn y Cynllun Gwybodeg Cenedlaethol