Neidio i'r prif gynnwy

Optometreg

 

 

 

 

 

 

 

Optometreg yw’r alwedigaeth sy’n mesur golwg, yn rhagnodi sbectolau cywiro neu lensys cyffwrdd, yn archwilio’r system weld er mwyn canfod diffygion neu annormaleddau, ac yn gwneud diagnosis meddygol a rheoli clefydau’r llygaid.  Dechreuodd y maes optometreg drwy ganolbwyntio’n bennaf ar gywiro nam plygiant golau gan ddefnyddio sbectolau.  Fodd bynnag, mae gwneud diagnosis a rheoli clefydau’n ymwneud â’r llygaid yn rhan o optometreg erbyn hyn.  Caiff nifer o gleifion a fyddai’n arfer cael eu rheoli gan wasanaeth llygaid mewn ysbyty bellach eu gweld mewn practisau optometreg gofal sylfaenol gan optometryddion sydd wedi cael hyfforddiant ychwanegol ac wedi ennill cymhwyster ychwanegol, gan helpu i leddfu’r baich ar ofal eilaidd. Darllen mwy
DPP
Canolfan Addysg Optometrig Ôl-raddedig Cymru (WOPEC)
Gwefan: http://wopec.co.uk/

Pecyn Hyfforddiant Gofal Llygaid Sylfaenol yng Nghymru
Fideo 1 Lefel 1 Sicrhau’r Gofal Gorau i’n Cleifion

Fideo 2  Lefel 2 Sicrhau’r Gofal Gorau i’n Cleifion

Adnoddau
Iechyd y Llygaid
LVSW – Golwg Gwan
Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru - EHEW
Cyrff Optometreg
Cynghorwyr optometrig
Gwneud cais i gael eich Cynnwys ar y Rhestr Offthalmig ac Offthalmig Atodol (ceisiadau unigol)
Gwneud cais i gael eich Cynnwys ar y Rhestr Offthalmig (Optegwyr Corfforaethol)
Taflen Gweithio i Wella – Ymarferwyr Offthalmoleg 2016
Law yn Llaw at Iechyd: Gofal Iechyd Llygaid Cynllun Cyflawni Cymru, 2013–2018