Neidio i'r prif gynnwy

4. Gwasanaethau'r Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfen dechrau prosiect draft 2020-21

 

MembershipPam?

 Mae dull y tîm amiddisgyblaethol ar lefel glwstwr yn cael ei adnabod fel y nodwedd cyffredin y modelau newydd gorau ar gyfer gofal sylfaenol. Ar y sail hon, bydd y Rhaglen Strategol yn gweithio i gefnogi trawsnewid y gweithlu gofal sylfaenol.
 

MembershipPam?Cympas

Mae'r ffrwd waith yn mynd i'r afael a phedair prif thema gyffredin o fewn gwasanaethau'r gweithlu a datblygu sefydliadol:

 • Ffurf y Gweithlu
 • Adnoddau
 • Effeithionrwydd
 • Arweinyddiaeth
  Mae'r gweithgareddau i gefnogi'r themâu hyn yn cynnwys y canlynol:
 • Data'r gweithlu a chynllunio
 • Mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud âchyflogaeth a chadw
 • Datblygu rôl (lle nodir) fel sy'n ofynnol i gryfhau'r Tim Amiddisyblaethol
 • Addysg sy'n cynyddu cyswllt â gofal sylfaenol
 • Hyfforddiant sy'n addas i'r diben
 • Ffyrdd o rannu arfer gorau sy'n seiliedig ar dystiolaeth
   
MembershipPam?Allbynnau
 • Lansio a gweithredu Offeryn Adrodd Genedlaethol y Gweithlu
 • Datblygu offeryn/manyleb lleiaf posibl i asesu'r galw am wasanaeth a chapasiti ymarfer cyffredinol 'mewm oriau'
 • Creu templed Cynllun y Gweithlu ar gyfer Clystyrau i lywio comisiyn cryfach ar gyfer lleoedd i hyfforddi
 • Datblygu a gwella'r addysg a'r hyfforddiant sydd ar gael i weithwyr proffesiynol iechyd a staff gofal iechyd (e.e. Fferyllwyr) mewn gofal sylfaenol
 • Fframwaith i ehangu addysg a hyfforddiant mewn lleoliadau cymunedol a sylfaenol
 • Cynnydd yn y nifer o leoedd hyfforddi Meddygon Teulu a gynigir yng Nghymru
 • Datrysiadau'r gweithlu i gefnogi sefydliadau'r GIG wrth wella mynediad at ofal llygaid
 • Datblygu'r ymgyrch Hyfforddi, Gweithio, Byw
 • I rannu arfer da trwy 'Compendiwm o rolau a modelau' wedi'u hadfywio ac ar y we