Neidio i'r prif gynnwy

Ymgyrch Optometreg Newydd (Llywodraeth Cymru)

Ymgyrch yw hon i roi gwybod i’r cyhoedd am y gwasanaethau sydd ar gael gan eu hoptometrydd lleol i ganfod ac atal problemau llygaid amrywiol. Lansiwyd yr ymgyrch ar 24 Gorffennaf a bydd ar y gweill tan fis Medi 2023 ar draws y cyfryngau cymdeithasol a digidol.

Mae'r ddolen newydd hon at y banc asedau yn cynnwys yr holl asedau optometreg i'w defnyddio ar draws ystod eang o sianeli cyfathrebu: Welsh Government Communications Services Digital Toolkit (brandkitapp.com)

Mae pob croeso ichi ddefnyddio'r deunyddiau ar draws eich sianeli cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael y gofal cywir, yn y lle iawn, y tro cyntaf, ewch i: Helpwch Ni i'ch Helpu Chi | LLYW.CYMRU