Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Meddwl

Cynllun cyflawni ar gyfer iechyd meddwl 2019 i 2022

Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
Siarad â fi: Y cynllun gweithredu cenedlaethol i leihau hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru.
Mental Health Wales
Llywodraeth Cymru – Iechyd Meddwl
Llywodraeth Cymru – Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - strategaeth ar gyfer iechyd meddwl a lles yng Nghymru
Llywodraeth Cymru – Ôl-ofal Iechyd Meddwl yng Nghymru a Lloegr (Saesneg yn unig) Gwefannau hunan-gymorth a chysylltiadau cyffredinol ar gyfer gwybodaeth a chyngor
WaMH in Primary Care - Llinellau cymorth a dolenni
Adroddiad WaMH in Primary Care WaMH in Primary Care, Adroddiad 2015
Amser i newid Cymru
Y Sefydliad Iechyd Meddwl - Cymru
Bipolar UK - Cymru
Rhaglen Addysg Deubegynol Cymru – Canolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol Caerdydd
Hafal - adfer ar ôl salwch meddwl ddifrifol
Mind Cymru
Changing Minds Cymru
SNAP Cymru - Mae SNAP yn cefnogi: Yr holl Deuluoedd, Plant a Phobl ifanc y mae ganddynt neu a allai fod ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan gynnwys Anghenion Addysgol Arbennig / Anableddau, a rhwystrau eraill
Prosiect Amber - Cefnogaeth o ran Hunan-niweidio
Papur Sefydliad Joseph Rowntree  ar fodel cymdeithasol anabledd ar gyfer dementia, Mehefin 2015
Llyfrau Llesol (Cymru) Mae rhestr o lyfrau Cymraeg yn cael ei hadolygu a bydd ar gael yn fuan.
U Can Cope Ffilm 22 munud o hyd ac adnoddau ar-lein - i bobl sy'n gofidio a'r rhai sy'n ceisio eu cefnogi i rannu gobaith, strategaethau defnyddiol a sefydliadau cenedlaethol sy'n cynnig cymorth http://connectingwithpeople.org/cymorth