Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Cymdeithasol

Chwiliad gwasanaethau lleol  
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint
Gofal Cymdeithasol Sir Ddinbych
The British Association of Social Workers (BASW)
Gofal Cymdeithasol Cymru 
Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia 2018-2022
Adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol  

Mae partneriaeth gyda gweithwyr rheng-flaen, rheolwyr ac academyddion o ledled y sector wedi helpu dylunio’r Adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol ym mhob cam o’i ddatblygiad. 
Mae’r adnodd yn crynhoi: 

  • gwybodaeth am arwyddion, symptomau, a gwahanol mathau o ddementia
  • enghreifftiau o sut mae ymarfer da yn medru gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sy’n byw gyda dementia
  • mynediad at yr ymchwil diweddaraf
  • dolenni defnyddiol i bobl ganfod mwy o wybodaeth
  • dolenni defnyddiol i bobl sydd yn gofalu am ffrindiau ac aelodau teulu sydd yn byw gyda dementia.