Neidio i'r prif gynnwy

Deintyddiaeth

Mae Tîm Iechyd Deintyddol Cyhoeddus Cymru Gyfan (AWDPHT) yn rhoi cyngor a chymorth, yn bennaf i Fyrddau Iechyd (BI), Partneriaeth Cydwasanaethau GIG CymruArolygiaeth Gofal Iechyd CymruLlywodraeth Cymru a thimau deintyddol.

Nod y Tîm yw:

1.     Rhoi cyngor ac arweinyddiaeth iechyd cyhoeddus deintyddol arbenigol ar faterion iechyd y geg a gwasanaethau deintyddol

2.     Rhoi cyngor ar gyfer cynllunio gwasanaethau deintyddol a datblygu polisi a strategaeth

3.     Asesu statws iechyd y geg ac anghenion a galwadau poblogaethau lleol

4.     Cynghori ar raglenni sgrinio ac arolygu

5.     Cynghori a helpu i weithredu cynlluniau gweithredu iechyd y geg lleol a chenedlaethol a rhaglenni hybu iechyd

6.     Cynghori BILlau ar fonitro a sicrwydd ansawdd gwasanaethau deintyddol

7.     Helpu a chynghori BI mewn achosion o berfformiad gwael

8.     Helpu gydag ymchwil a hyfforddiant yn Arbenigedd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus

9.     Cynllun Gwên / Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol

10.   Tudalennau Deintyddol  Iechyd Cyhoeddus Cymru