Neidio i'r prif gynnwy

Awdioleg

Awdiolegwyr Gofal Sylfaenol yw’r clinigwyr cyswllt cyntaf sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal sylfaenol mewn nifer o fyrddau iechyd yng Nghymru. Cânt eu hyfforddi i reoli symptomau’r glust/clyw a chydbwysedd yn uniongyrchol ac mae hynny’n cynnwys gwasanaeth meicro-sugno cwyr mewn rhai ardaloedd.  Mae’r manteision yn cynnwys llai o bwysau ar feddygon teulu a nyrsys practis, mynediad cyfleus a chyflym i gleifion a llai o lwybrau clinigol.
Gwasanaeth Awdioleg Newydd - Bae Abertawe