Neidio i'r prif gynnwy

Pwy sy'n cymryd rhan?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae gwaith y Rhaglen Strategol yn cael ei gydlynu gan Fwrdd Rhaglen Strategol ac fe’i cefnogir gan Swyddfa Rheoli Rhaglenni genedlaethol.
Mae'r Bwrdd yn cyfarfod bob mis i sicrhau bod y rhaglen yn gwneud cynnydd a bydd yn croesgyfeirio gweithgarwch ar draws yr holl ffrydiau gwaith unigol.
Mae aelodau Bwrdd y Rhaglen Strategol yn cynnwys:
 • Sue Morgan, Cyfarwyddwr Cenedlaethol a Chadeirydd y Rhaglen Strategol
 • Alan Lawrie, BIP Cwm Taf Morgannwg
 • Alex Slade, Llywodraeth Cymru
 • Chris Stockport, BIP Betsi Cadwaladr
 • Hilary Dover, BIP Bae Abertawe
 • Jamie Marchant, BI Addysgu Powys
 • Jill Paterson, BIP Hywel Dda
 • Lisa Dunsford, BIP Caerdydd a’r Fro
 • Nick Wood, BIP Aneurin Bevan
 • Sian Millar, BIP Aneurin Bevan
 • Stacey Forde, Swyddfa Rheoli Rhaglenni
 • Zoe Wallace, Iechyd Cyhoeddus Cymru