Neidio i'r prif gynnwy

6. Trawsnewid a'r Weledigaeth ar gyfer Clystyrau

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfen dechrau prosiect draft 2020-21

 

MembershipPam?

Wrth i’r rhaglen drawsnewid ddatblygu yn unol ag argymhellion 'Cymru Iachach',, mae’n bwysig bod unrhyw ddysgu yn cael ei rannu’n gyflym ar draws gofal sylfaenol ac yn llywio’r weledigaeth ar gyfer clystyrau ymhellach. Yn benodol, bydd unrhyw gynlluniau i gyflymu'r gwaith o weithredu'r model gofal sylfaenol llawn ar lefel glwstwr a rhanbathol. Bydd dolenni allweddol yn cael eu creu gyda'r rhaglenni trawsnewid, ar lefel genedlaethol a lleol.

MembershipCwmpas
 • Deall yr heriau a'r rhwystrau y mae clystyrau yn eu profi a nodi datrysiadau ar lefel genedlaethol a lleol
 • Gweithio gyda rhaglenni cynedlaethol eraill i sicrhau gweithio'n ddi-dor
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid allanol i ddatblygu'r dull gofal yn seiliedig ar leoedd
 • Cyd-fynd â gwaith perthnasol fel sy'n cael ei nodi yn Cymru Iachach
   
MembershipAllbynnau
 • Templed a chanllawiau Cynllun Tymor Canolig Integredig Clwstwr Cymru Gyfan
 • Fframwaith werthuso ar gyfer Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cymru
 • Modelau comisiynu gwahanol - Arweiniad i Arferion Da ar gyfer modelau gwahanol o ffurfiau sefydiadol
 • Cofrestr o heriau clwstwr (ynghyd â chamau gweithredu gofynnol ar lefel gendlaethol a lleol)
 • Compendiwm o'r cymorth a gynigir i bractisiau sydd â phroblemau cynaliadwyedd
 • Adfywio disgrifydd y weledigaeth ar gyfer clystyrau