Neidio i'r prif gynnwy

5. Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfen dechrau prosiect draft 2020-21

 

MembershipPam?

Fel y cydnabyddir o fewn Cymru Iachach mae angen codi ymwybyddiaeth gyhoeddus o sut mae gwasanethau ar draws Cymru yn newid, beth sydd ar gael yn lleol a sut a phryd i gael mynediad atynt.

Bydd y ffrwd gwaith hon yn ymateb ac yn cyfrannu'n benodol i'r materion hyn fel sydd wedi'i nodi yn y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol (Tach 2018) sy'n nodi'i canlynol:

"Mae angen ystyriaeth oflalus ac arbenigedd penodedig i gyfathrebu ac ymgysylltu ar fodel gofal sylfaenol ar gyfer Cymru er mwyn sicrhau y ceir dealltwriaeth gan yr holl randdeiliaid a bod y cyhoedd yn gilr o ran beth mae'n ei olygu wrth fwrw ymlaen."

MembershipCwmpas

Bydd y prosiect yn cael ei reoli fesul dau gam:

1. (2019-20) - codi ymwybyddiaeth o'r newidiadau i wasanaethau iechyd a llesian lleol sy'n cael eu datblygu o dan y Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cymru

2. (2019-21) - dull strategol yn y tymor hiach ar gyfer newid mewn ymddygiad o ran sut mae'r bobl sy'n byw yng Nghymru yn cael mynediad at y model ehangach, newydd o wasanaethau gofal sylfaenol

MembershipAllbynnau
  • Creu strategaeth gyfathrebu gref ac wedi'i chynllunio'n bwyllog i gyflwyno negeseuon ynglyn a'r newidiadau yng ngwasanaethau gofal sylfaenol
  • Pecyn cymorth cyfathrebu model gofal sylfaenol i'w ddefnyddion gan fyrddau iechyd a phartneriaid
  • Darparu ymgyrch genedlaethol sy'n cael ei chefnogi ar lefel leol