Neidio i'r prif gynnwy

2. Model 24/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfen dechrau prosiect draft 2020-21

 

OutputPamPam?

 Cydnabyddir bod gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol ledled Cymru yn amrywio yn dibynnu ar yr amser o'r dydd a'r lleoliad. Mae'r llif gwaith hwn yn ceisio sicrhau, cyn belled ag y bo modd, bod y cynnig gofal sylfaenol yn gyson ar sail 24/7 a daearyddol.
 

OutputPamCympas
 • Cyflwyno 111
 • Adolygiadau Cymheiriaid Tu Allan i Oriau
 • Mentrau Cynllunio ar gyfer y Gaeaf
 • Llwybrau Tu Allan i Oriau
 • Prosesau uwchgyfeirio
 • Argaeledd gwasanaethau yn y gymuned
 • Ffonio yn gyntaf / Cyfeirio / Brysbennu i Ofal Brys
   
OutputPamAllbynnau
 • Adolygiad Cymheiriaid Tu Allan i Oriau Cynlluniay gweithredu cenedlaethol
 • Fframwaith cynllunio ar gyfer y gaeaf a phroses werthuso gadarn
 • Llwybrau Tu Allan i Oriau Cymru Gyfan clir a chyson i gael cefnogaeth:
  - Deintyddol brys
  - Argyfwng iechyd meddwl
  - Gofal lliniarol
  - Cartrefi gofal; a 
  - Gwasanaethau pediatreg
 • Dull Unwaith dros Gymru tuag at brosesau uwchgyfeirio, lefelau pwysau diffniedig ac ymatebion safonedig i gefnogi gwasanaethau practis cyffredinol 'o fewn oriau'
 • Mapio'r holl wasanaethau Contract Annibynnol sydd ar gael mewn ardal
 • Pecyn cymorth brysbennu clinigol ar gyfer practis cyffredinol sy'n cynnwys 'sut i', yr amgylchedd sy'n ofynnol a'r buddion disgwyliedig