Neidio i'r prif gynnwy

1. Atal a Llesiant

 

 

 

 

 

 

 

Dogfen dechrau prosiect drafft 2020-21

 

MembershipPam?

Mae angen dybryd i drawsnewid y system iechyd a gofal, y mae gofal sylfaenol yn rhan allweddol ohoni, tuag at ddull sy'n blaenoriaethu atal.
Mae ffocws ar atal yn cael ei flaenoriaethu mewn nifer o ddogfennau strategol allweddol gan gynnwys Cymru Iachach, Adeiladu Cymru Iachach ac mewn deddfwriaeth gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol.

MembershipCwmpas
 • Elfennau gofal sylfaenol penodol o fewn 'Adeiladu Cymru Iachach'
 • Gwaith atal mewn lleoliadau clinigol ac anghlinigol
 • Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i gefnogi rhaglenni sy'n mynd i'r afael ag:
  - ysmygu
  - anweithgarwch corfforol
  - pwysau iach
  - Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif
 • Rhagnodi' cymdeithasol
 • Mae'r offer sydd ei angen i gefnogi'r bobiogaeth angen eu hasesu i lywio cynllunio gwasanaeth, blaenoriaethu a gweithredu lleol ar sail tystiolaeth
 • Brechu a sgrinio
MembershipAllbynnau
 • Teclyn Asesu Anghenion Gofal Sylfaenol
 • Fframwaith i gefnogi dull cydgysylltiedig o atal mewn lleoliadau clinigol
 • Peilot 'Monitro Pwysedd Gwaed mewn Gofal Sylfaenol' (gyda'r potensial i'w gyfwyno'n genediaethol)
 • Adroddiad a chynnwys gwe wedi'i adnewyddu (trwy Ofal Sylfaenol Un) sy'n disgrifio'r cynnig o ragnodi cymdeithasol o fewn gofal sylfaenol
 • Mwy o weithwyr gofal sylfaenol a chymunedol rheng flaen sy'n cael mynediad at hyfforddiant MUCC Lefel 1 ac yn ei gwblhau
 • Cynhyrchion wedi'u targedu i dynnu sylw at yr ystod o adnoddau sydd ar gael i gefnogi rhaglenni atal a sygrinio heintiau