Neidio i'r prif gynnwy

Gogledd Sir Benfro

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Juliet Goldsworthy


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Gogledd Sir Benfro                                                  
Ceir wyth practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Gogledd Sir Benfro.

Meddygfa Barlow House 
Meddygfa Trefdraeth 
Meddygfa Tyddewi 
Meddygfa St Thomas 
Y Ganolfan Iechyd (Abergwaun) 
Practis Robert Street 
Y Feddygfa Solfach 
Meddygfa Winch Lane    

Mae'r Parth Datblygu Rhwydwaith Clwstwr Meddygon Teulu yn cefnogi Meddygfeydd Teulu i weithio i gydweithio i:
Deall anghenion a blaenoriaethau iechyd lleol.
Datblygu Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Meddygon Teulu y cytunwyd arno sy'n gysylltiedig ag elfennau o'r Cynlluniau Datblygu Ymarfer unigol.
Gweithio gyda phartneriaid i wella cydgysylltiad gofal ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol.
Gweithio gyda chymunedau a rhwydweithiau lleol i leihau anghydraddoldebau iechyd.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gogledd Sir Benfro 2017-2020 (Saesneg yn unig)