Neidio i'r prif gynnwy

Gorllewin y Fro

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Mark Townend

 

Practisau Cyffredinol yn Iechyd Vale Gorllewinol
Ceir tri practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Gorllewin y Fro 

Practis Meddygol y Bont-faen a’r Fro 
Practis Teuluol Gorllewin y Fro 
Practis Grŵp Eryl 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gorllewin y Fro 2017/20  (Saesneg yn unig)

 
Yr hyn rydym yn gweithio arno

Lleihau mynychu'r gwasanaethau y tu allan i'r tŷ yn aml


Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Ein cyflawniadau hyd yn hyn:

Cyflogi Fferyllydd Clwstwr sy'n cwmpasu'r holl bractisau ac yn helpu gyda rheoli meddyginiaeth pob claf. Mae hefyd wedi cael cefnogaeth i gwblhau ei Gwrs Rhagnodi Annibynnol.

Gweithio gyda'r Gwasanaeth Fflebotomi Gofal Eilaidd i edrych ar ffordd fwy 'seiliedig ar glwstwr' o ddarparu apwyntiadau fflebotomi cymunedol.

Cefnogi Ymatebwyr Cyntaf Cowbridge gyda chyllid clwstwr i ddarparu mwy o ddiffibrilwyr cardiaidd cymunedol a hyfforddiant ar gyfer yr ardaloedd lleol.

Gweithio'n agos gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) i greu gwasanaeth Parafeddyg ar sail Clwstwr i gefnogi ceisiadau cleifion brys yn ystod yr wythnos waith.

Defnyddio cyllid clwstwr i gynorthwyo meddygon teulu i gamu allan o bractis o ddydd i ddydd i sefydlu / cefnogi mwy o wasanaethau MDT i'w cleifion.


Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Parhad Gofal i gleifion lliniarol trwy gynnwys DN's i gyfarfodydd Gofal Lliniarol.