Neidio i'r prif gynnwy

Gorllewin Caerdydd

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Khurram Hashmi


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Gorllewin Caerdydd
Ceir wyth practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Gorllewin Caerdydd

 

Canolfan Feddygol Bishops Road 
Canolfan Iechyd y Tyllgoed 
Meddygfa Llandaf 
Canolfan Feddygol Radur 
Meddygfa Danescourt 
Canolfan Feddygol Llandaf 
Meddygfa Llwyncelyn   
Practis Pentref yr Eglwys Newydd 

 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gorllewin Caerdydd Medi 2017 / 2020   (Saesneg yn unig)


Yr hyn rydym yn gweithio arno

Nodi cynrychiolwyr deintyddol clwstwr i fynychu cyfarfodydd a chynorthwyo i ddyfeisio llwybr ar gyfer argyfyngau deintyddol.

Cyflawni'r targed sgrinio coluddyn targed.

Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i gynyddu lefel y gofal diabetes yn y gymuned.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Ein cyflawniadau hyd yn hyn:

1.6 Fferyllwyr clwstwr WTE i gefnogi rheolaeth meddygaeth pob claf

Integreiddio'r Cydlynwyr Lles yn yr Ymarfer Dŵr Teg gyda'r nod o ledaenu eu sgiliau ar draws y clwstwr o fewn y 6 mis nesaf

Sefydlu a rhedeg 'Digwyddiad Ffliw Cymunedol' yn llwyddiannus - sy'n cynnwys gwasanaethau Trydydd Sector a gwirfoddolwyr i hyrwyddo brechiadau ffliw i bob claf cymwys

Technoleg prynu i alluogi meddygon teulu i feddu ar alluoedd gweithio o bell

Creu a chomisiynu 'codennau iechyd' i'w defnyddio'n ymarferol i gynyddu cofnodi pwysau / uchder / BP cleifion ac i hyrwyddo negeseuon Iechyd y Cyhoedd yn yr ystafell aros

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynyddu lefel y cyfraddau rhoi'r gorau i ysmygu yn y clwstwr.

Hyrwyddo ffordd iach o fyw ymhlith poblogaeth y clwstwr.

Archwilio'r ddarpariaeth o grŵp cyfranogi cleifion ar draws y clwstwr a gydlynir trwy'r Trydydd sector.