Neidio i'r prif gynnwy

Dwyrain y Fro

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Julie Yapp 

 

Practisau Cyffredinol yn Iechyd Dwyrain y Fro
Ceir pedwar practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Dwyrain y Fro.

Meddygfa Albert Road 
Partneriaeth Gofal Iechyd Penarth 
Practis Meddygol Dinas Powys 
Meddygfa Redlands

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Dwyrain y Fro 2017/20   (Saesneg yn unig) 


Yr hyn rydym yn gweithio arno

Mae arian clwstwr wedi galluogi prynu offer, fel 24 monitor Pwysedd Gwaed a diffibrilwyr ar draws yr arferion yn y Clwstwr i ganiatáu safoni gwasanaethau a gynigir ar draws ardaloedd poblogaeth y Clwstwr.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Hyd yn hyn, rydym wedi cynnal sesiwn MDT addysgol ar bynciau canser a gofal diwedd oes. Mynychwyd hyn gan feddygon teulu, nyrsys, gofal lliniarol a chynrychiolydd Grŵp Cleifion. Roeddem yn ffodus bod Vaughan Gething hefyd yn gallu mynychu.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Mae'r llwybrau ACS yn cael eu hadolygu