Neidio i'r prif gynnwy

De-ddwyrain Caerdydd

Arweinydd y Clwstwr Dr David Meades

Practisau Cyffredinol yn Iechyd De-ddwyrain Caerdydd

Ceir un wyth practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd De-ddwyrain Caerdydd.

Meddygfa Cathays 

Meddygfa Clifton 

Meddygfa Cloughmore 

Canolfan Feddygol Four Elms 

Meddygfa Albany 

Canolfan Feddygol Ffordd y Gogledd 

Meddygfa Roathwell 

Meddygfa’r Ddinas 

Ardal De a Dwyrain Caerdydd – Y Tîm

Rachel Thomas – Rheolwr Ardal

Eleri Crudgington – Rheolwr Ardal Cynorthwyol

Swydd wag – Nyrs Arwain Ardal

Carol Preece – Uwch Nyrs Ardal

Heulwen Powell – Gweinyddwr i’r Rheolwr Ardal a’r Nyrs Arwain

Lydia Harrison – Rheolwr Gweithredol

Calum Davies – Rheolwr Datblygu’r Clwstwr

Poblogaeth amrywiol iawn.  Mae hanner y practisau yn gwasanaethu nifer helaeth o fyfyrwyr ac mae gennym hefyd Bractis Mynediad Iechyd Caerdydd CHAPS o fewn y Clwstwr sydd â llawer o bobl ethnig sy’n mynychu nifer o’r practisau.


Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr De-ddwyrain Caerdydd 2017/20  (Saesneg yn unig) 

 

Yr hyn rydym yn gweithio arno

 

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

 

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol