Neidio i'r prif gynnwy

Canol y Fro

 
Arweinydd y Clwstwr Dr James Martin

 

Practisau Cyffredinol yn Iechyd Vale Canolog
Ceir saith practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Vale Canol y Fro

Meddygfa Court Road 
Ymarfer grŵp y Fro

Y Practis Iechyd 
Canolfan Feddygol The Waterfront 
Practis Meddygol Highlight Park  
Meddygfa Sili  
Canolfan Feddygol West Quay 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Canol y Fro 2017/2020  (Saesneg yn unig)


Yr hyn rydym yn gweithio arno

Gwersyll / Gofal Clwyfau / Clwb Coesau wedi'i sefydlu i gymryd baich llwyth gwaith o feddygfeydd i mewn i wasanaeth cymunedol sy'n canolbwyntio ar les cleifion

Recriwtio Fferyllydd

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Ein cyflawniadau hyd yn hyn:

Cyflogi Fferyllydd Clwstwr sy'n cwmpasu'r holl bractisau ac yn helpu gyda rheoli meddyginiaeth pob claf. Mae hefyd wedi cael cefnogaeth i gwblhau ei Gwrs Rhagnodi Annibynnol.

Gweithio gyda'r Gwasanaeth Fflebotomi Gofal Eilaidd i edrych ar ffordd fwy 'seiliedig ar glwstwr' o ddarparu apwyntiadau fflebotomi cymunedol.

Cefnogi Ymatebwyr Cyntaf Cowbridge gyda chyllid clwstwr i ddarparu mwy o ddiffibrilwyr cardiaidd cymunedol a hyfforddiant ar gyfer yr ardaloedd lleol.

Gweithio'n agos gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) i greu gwasanaeth Parafeddyg ar sail Clwstwr i gefnogi ceisiadau cleifion brys yn ystod yr wythnos waith.

Defnyddio cyllid clwstwr i gynorthwyo meddygon teulu i gamu allan o bractis o ddydd i ddydd i sefydlu / cefnogi mwy o wasanaethau MDT i'w cleifion.


Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Uwch-ofal Gofal Lliniarol a ddarperir gan Practices.
Rhagnodi darbodus o amgylch gwrthfiotigau.