Neidio i'r prif gynnwy

Meirionnydd


Arweinydd y Clwstwr Dr Jonathan Butcher  


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Meirionnydd
Ceir chwech practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Meirionnydd 
Mae tua 32,000 o’r boblogaeth wedi cofrestru â phractis yng Nghlwstwr Gofal Sylfaenol Meirionnydd.        

Canolfan Iechyd Y Bala 
Minfor Abermaw 
Canolfan Gwasanaethau Iechyd, Blaenau Ffestiniog 
Caerffynnon, Dolgellau 
Bron Meirion, Penrhyndeudraeth 
Canolfan Iechyd, Ffordd y Pier, Tywyn 

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio. Clwstwr Meirionnydd 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Meirionnydd IMTP 2020-2023

Yr hyn rydym yn gweithio arno
Sicrhau bod gofal diabetes yn y clwstwr gyda'r holl bractisau'n gallu cychwyn triniaeth inswlin a chyda gwelliannau gwrthrychol ym mhob dangosydd gwrthrychol o ofal diabetig.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Gweithredu Clwstwr Meirionnydd 2018 / 2020 
Gweithredu llwybr rhoi'r gorau i ysmygu BCUHB ym mhob Meddygfa

Lleihau ac archwilio rhagnodi gwrthfiotigau ym mhob practis gan sicrhau bod gan bractis offer cyfoes i sicrhau bod cleifion yn derbyn gofal ac addysg ddigonol ar ddefnyddio gwrthfiotigau.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

 

Diweddariad arweiniol clwstwr 13/09/2021