Neidio i'r prif gynnwy

Gogledd-orllewin Sir y Fflint


Arweinydd y Clwstwr Dr Bisola Ekwueme 


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Gogledd-orllewin Sir y Fflint / Treffynnon a Fflint
Ceir saith practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Gogledd-orllewin Sir y Fflint / Treffynnon a Fflint.

Canolfan Feddygol Allt Goch 
Meddygfa Bodowen 
Meddygfa Eyton Place 
Meddygfa Panton 
Meddygfa Pendre (Treffynnon) 
Meddygfa Pennant 
Meddygfa The Laurels 

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio. Clwstwr Gogledd-orllewin Sir y Fflint 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Clwstwr Gogledd-orllewin Sir y Fflint IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Uwch Ffisiotherapi.
Gweithredu’r Gwasanaeth Cymorth Arbenigol ar gyfer Diabetes
Rhoi CRP ar waith ar draws y Clwstwr

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gogledd-orllewin Sir y Fflint 2018 19 (Saesneg yn unig)
Dau Bractis Meddyg Teulu yn treialu CRP.
Gwell mynediad dros fisoedd y gaeaf.
Oriau ychwanegol o grynodebu er mwyn sicrhau bod cofnodion practisau yn gyfoes yn unol â gofynion yr hen Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Parhau gyda’r Uwch Ffisiotherapi.
Gweithredu’r Gwasanaeth Cymorth Arbenigol ar gyfer Diabetes
Gweithredu Haen 0/1 y Gwasanaeth Iechyd Meddwl drwy gytundeb newydd
Parhau gyda CRP ar draws y Clwstwr.