Neidio i'r prif gynnwy

Gogledd Ddwyrain Sir y Fflint

Arweinydd y Clwstwr Dr Angharad Fletcher


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Gogledd Ddwyrain Sir y Fflint
Ceir wyth practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint / Glannau Dyfrdwy, Penarlâg a Saltney.

Canolfan Feddygol Glannau Dyfrdwy 
Canolfan Iechyd Penarlâg 
Practis Meddygol Marches 
Practis Meddygol Queensferry 
Clinig Rowleys Drive 
Meddygfa Shotton Lane 
Meddygfa St Mark's Dee View 
Canolfan Iechyd Y Cei (Dr Harney) 

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio. Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol
 
Yr hyn rydym yn gweithio arno

Clwstwr Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Parhau i wella mynediad ar draws y clwstwr.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint 2017/20 (Saesneg yn unig)
Gwell mynediad ar draws y clwstwr.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Parhau i wella mynediad ar draws y Clwstwr drwy gynyddu capasiti’r gweithlu
Ystyried ffyrdd newydd o weithio er mwyn cefnogi cynaliadwyedd.