Neidio i'r prif gynnwy

De Sir y Fflint


Arweinydd y Clwstwr Dr Jo Parry-James


Practisau Cyffredinol yn Iechyd De Sir y Fflint
Ceir saith practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd De Sir y Fflint / Yr Wyddgrug, Bwcle a Chaergwrle.

Practis Bradley 
Canolfan Feddygol Bromfield 
Practis Meddygol Caergwrle 
Canolfan Feddygol Hope Family 
Meddygfa Leeswood  
Meddygfa Pendre (Yr Wyddgrug) 
Practis Meddygol Roseneath 

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio. De Sir y Fflint 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr De Sir y Fflint 2018 19 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Clwstwr De Sir y Fflint IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Datblygu cynigion ar gyfer cydweithredu ffurfiol/Gweithio’n Ffederal
Uwch-ymarferydd Nyrsio dan hyfforddiant ar gyfer Cartrefi Gofal (gwella mynediad ac ansawdd y gofal i gleifion preswyl a gwella cymysgedd sgiliau’r staff)
Cydymffurfio â rheolau Llywodraethu Gwybodaeth i baratoi ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Gwell mynediad dros fisoedd y gaeaf.
Mwy o gleifion yn cael brechiad rhag y ffliw drwy gynnig apwyntiadau dros y penwythnos.
Gwella gwybodaeth cleifion drwy ariannu sgriniau gwybodaeth yn ystafelloedd aros practisau meddyg teulu. 

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Gweithio’n ffederal.
Cynyddu capasiti nyrsys clwstwr drwy apwyntiadau ychwanegol.
Prosesau a hyfforddiant llif gwaith ym mhob practis meddyg teulu.