Neidio i'r prif gynnwy

Canol Wrecsam


Arweinydd y Clwstwr Dr Phil Alstead


Practisau Cyffredinol yn Iechyd Canol Wrecsam
Ceir saith practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Iechyd Canol Wrecsam

Canolfan Feddygol Beechley 
Meddygfa Parc Borras  
Canolfan Feddygol Hillcrest 
Canolfan Feddygol Plas Y Bryn 
Meddygfa St George's Crescent  
Practis Meddygol Strathmore 
Y Ganolfan Iechyd (Ffordd y Tywysog Siarl) 

Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru
Mae Cyfeiriadur Iechyd Poblogaeth Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar flaenoriaethau iechyd cyhoeddus ac yn darparu gwybodaeth am anghenion iechyd y boblogaeth ar lefelau daearyddol gwahanol i staff y GIG at ddibenion cynllunio.  Clwstwr Canol Wrecsam 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Canol Wrecsam 2018 19 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Clwstwr Canolog Wrecsam IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Gweithio gyda chydweithwyr y Bwrdd Iechyd i wella’r nifer o gleifion sy’n cael eu brechu
Cynyddu’r gwaith cydweithredol gydag asiantau cymunedol o fewn y clwstwr.
Gweithredu’r prosiect Cyfeirio i Wrecsam a’r cylch.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddarparu hyfforddiant Chwe Cham i staff cartrefi gofal o fewn y clwstwr i gefnogi’r preswylwyr i aros yn y cartref fel rhan o’u gofal Diwedd Oes.
Trefnodd y practisau glinigau ffliw y tu allan i oriau i gynyddu’r nifer o gleifion sy’n cael eu brechu.
Ffisiotherapyddion a fferyllwyr clwstwr.
Lleihau meddyginiaeth atalydd pwmp proton (PPI).

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol 

Cyfeirio
Gwasanaeth ymweliadau cartref
Clinigau ffliw y tu allan i oriau
Hyfforddiant a datblygiad y clwstwr