Neidio i'r prif gynnwy

Gorllewin Blaenau Gwent

 
Arweinydd y Clwstwr Dr David Minton 

 

Practisau Meddygon Teulu 
Ceir 2 Rwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN) ym Mlaenau Gwent. Ceir chwech practis sy’n gweithredu yn ardal clwstwr Gorllewin Blaenau Gwent.

Canolfan Iechyd Cwm 
Meddygfa Glan Rhyd 
Meddygfa Glan yr Afon (dim gwefan) 
Meddygfa Glyn Ebwy  
Canolfan Iechyd Tredegar 
Meddygfa Pen y Cae 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Gorllewin Blaenau Gwent NCN IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun NCN Gorllewin Blaenau Gwent ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)
Cynllun Rhwydwaith Clwstwr Gorllewin Blaenau Gwent 2018/19 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynllun NCN Gorllewin Blaenau Gwent ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)

Mae’r tair prif Flaenoriaeth Strategol ar gyfer Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth Dwyrain Blaenau Gwent fel yr adroddir arnynt i Lywodraeth Cymru yn ein Hadroddiad Chwarterol fel a ganlyn: 

  • Nod Strategol 1: Mynd i’r afael a Gordewdra,
  • Nod Strategol 2: Cynaliadwyedd/ Mynediad at wasanaethau/ Y Gweithlu,
  • Nod Strategol 3: Gofal wedi ei Gynllunio.

Mae prif fuddsoddiadau cyllido Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth y Gorllewin wedi eu gwneud yn y gwasanaethau canlynol:

1.     Mynediad Uniongyrchol i Ffisiotherapi 0.39 cyfwerth ag amser llawn Band 6

2.     Gwasanaeth Fflebotomi Cymunedol 1.0 cyfwerth ag amser llawn Band 3

3.     Technegydd Fferyllfa 0.2 cyfwerth ag amser llawn, swydd yn gorffen 31.3.19.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Rhwydwaith Clwstwr Gorllewin Blaenau Gwent 2018/19 (Saesneg yn unig)

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol
Cynllun NCN Gorllewin Blaenau Gwent ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)