Neidio i'r prif gynnwy

Gogledd Torfaen

 
Arweinydd y Clwstwr Eryle Smeethe, Fferyllydd 

 

Practisau Meddygon Teulu yng Nghlwstwr Gogledd Torfaen 
Ceir 2 Rwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN) yn Nhorfaen. Ceir chwech practis sy’n gweithredu yn ardal clwstwr Gogledd Torfaen.

Meddygfa Blaenavon
Meddygfa Churchwood
Canolfan Iechyd Panteg
Meddygfa The Mount
Meddygfa Abersychan
Meddygfa Trosnant Lodge 


Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol
Clwstwr Gogledd Torfaen NCN IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gogledd-ddwyrain Gogledd Torfaen ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig) 
Adroddiad Blynyddol Rhwydwaith Clwstwr Meddygon Teulu Gogledd Torfaen 2017-18 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno
Cynllun Gogledd-ddwyrain Gogledd Torfaen ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig) 

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes
Adroddiad Blynyddol Rhwydwaith Clwstwr Meddygon Teulu Gogledd Torfaen 2017-18 (Saesneg yn unig

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol
Cynllun Gogledd-ddwyrain Gogledd Torfaen ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)