Neidio i'r prif gynnwy

De Caerffili

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Alun Edwards 

 

Practisau Meddygon Teulu yng Nghlwstwr De Caerffili 
Ceir 3 Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN) yng Nghaerffili. Ceir saith practis sy’n gweithredu yn ardal Clwstwr De Caerffili.

Dr Alun Edwards wyf i ac rwy’n Arweinydd Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN) ar gyfer De Caerffili ac rwy’n gyfrifol am dudalennau’r we ym maes Cardioleg, Strôc a Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth.
Rwy’n Feddyg Teulu ym Meddygfa Tŷ Bryn, Trethomas ers 2001 ac yn hyfforddi Meddygon Teulu.
Bûm yn gynghorydd meddygol annibynnol i Fwrdd Iechyd Caerffili ac yn Hyrwyddwr Clinigol ym maes Cardioleg ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr De Caerffili NCN IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun NCN De Caerffili ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig) 
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr NCN De Caerffili 2018/19 (Saesneg yn unig)     


Yr hyn rydym yn gweithio arno
Cynllun NCN De Caerffili ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig) 

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr NCN De Caerffili 2018/19 (Saesneg yn unig)     

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol
Cynllun NCN De Caerffili ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)