Neidio i'r prif gynnwy

Ddwyrain Caerffili

 
Arweinydd y Clwstwr Lloyd Hambridge


Practisau Meddygon Teulu yn Nwyrain Caerffili 
Ceir 3 Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN) yng Nghaerffili. Ceir saith practis sy’n gweithredu yn ardal Clwstwr Dwyrain Caerffili.

Canolfan Feddygol Avicenna 
Practis North Celynen 
Canolfan Iechyd Pontllanfraith 
Meddygfa Rhisga  
Meddygfa St Luke 
Canolfan Iechyd Sunnybank 
Canolfan Feddygol Wellspring  

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol
Clwstwr Ddwyrain Caerffili NCN IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun NCN Dwyrain Caerffili ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig) 
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr NCN Dwyrain Caerffili 2018/19 (Saesneg yn unig)


Yr hyn rydym yn gweithio arno
Cynllun NCN Dwyrain Caerffili ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig) 

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes
Cynllun NCN Dwyrain Caerffili ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig) 
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr NCN Dwyrain Caerffili 2018/19 (Saesneg yn unig)

 

Sesiwn ddysgu ar ddefnydd priodol o Uned Mân Anafiadau YYF.

Fel rhan o'r gwaith Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw ehangach, mae Cartref Gofal Preswyl a Nyrsio Glan yr Avon newydd gwblhau Gwobr Arian Gwella Ansawdd Gyda'n Gilydd (IQT).

Mae NCN Caerffili Dwyrain wedi dyfarnu cyllid i Communities First i gynorthwyo gyda darparu X-POD, rhaglen atal iechyd ac addysg 6 wythnos. Mae'r sesiynau wedi'u hanelu at gleifion cyn-diabetig sydd wedi'u diagnosio a'r rhai sydd am leihau eu risg o ddatblygu Diabetes Math 2.

Mae Communities First hefyd yn cyflwyno Foodwise, rhaglen 8 wythnos a ddatblygwyd i helpu unigolion i reoli eu pwysau yn y ffordd iach. Mae'r sesiynau, y mae rhai ohonynt yn cael eu cyflwyno mewn rhai meddygfeydd teulu, wedi'u datblygu gan Ddietegwyr Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru ac wedi'u cysylltu ag Ymgyrch Newid 4 Oes Llywodraeth Cymru


Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol
Cynllun NCN Dwyrain Caerffili ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)