Neidio i'r prif gynnwy

Ddwyrain Blaenau Gwent

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Isolde Shore-Nye


Practisau Meddygon Teulu yn Nwyrain Blaenau Gwent 
Ceir 2 Rwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN) ym Mlaenau Gwent. Ceir pump practis sy’n gweithredu yn ardal clwstwr Dwyrain Blaenau Gwent.

Practis Grŵp Abertyleri 
Meddygfa Brynmawr  
Practis Meddygol Blaenau  
Canolfan Feddygol Aberbeeg  
Meddygfa Cwm Calon  

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Ddwyrain Blaenau Gwent NCN IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig) 
Cynllun NCN Dwyrain Blaenau Gwent ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)
Cynllun Rhwydwaith Clwstwr NCN Dwyrain Blaenau Gwent 2018/19 (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynllun NCN Dwyrain Blaenau Gwent ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)

Mae’r tair prif Flaenoriaeth Strategol ar gyfer Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth Dwyrain Blaenau Gwent fel yr adroddir arnynt i Lywodraeth Cymru yn ein Hadroddiad Chwarterol fel a ganlyn:

Nod Strategol 1: Mynd i’r afael a Gordewdra,

Nod Strategol 2: Cynaliadwyedd/ Mynediad at wasanaethau/ Y Gweithlu,

Nod Strategol 3: Gofal wedi ei Gynllunio.

Mae prif fuddsoddiadau cyllido Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth y Dwyrain wedi eu gwneud yn y gwasanaethau canlynol:

1.     0.80 o Fferyllwyr cyfwerth ag amser llawn mewn Practis i ryddhau Meddygon Teulu o adolygiadau meddyginiaeth wyneb yn wyneb ac ati.

2.     Mynediad Uniongyrchol at Ffisiotherapi, Band 6 (0.41 cyfwerth ag amser llawn)

3.    Cyllid Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth sydd wedi’i ymrwymo i Wasanaeth Fflebotomi Cymunedol, Band 3 (1.0 cyfwerth ag amser llawn).
 

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Rhwydwaith Clwstwr NCN Dwyrain Blaenau Gwent 2018/19 (Saesneg yn unig)
 

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynllun NCN Dwyrain Blaenau Gwent ar Dudalen 2019/20 (Saesneg yn unig)