Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2021

Rydym wedi dechrau chwilio i geisio dod o hyd i nyrs y flwyddyn nesafcoleg nyrsio brenhinol 2021

NEUADD Y DDINAS, CAERDYDD | 10 TACHWEDD 2021
 

Yn ystod y ffwyddyn ddiwethaf, mae gofal iechyd wedi wynebu un o'r cyfnodau mwyaf herid mewn hanes,ac mae Gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru y ol i ddangos pa mor werthfawr yw'r cyfraniad nyrsio o fewn gofal iechyd yng Nghymru. 

Mae ein gwobrau'n cydnabod yr ymdrechion yr ymrwymiad a'r cyflawniadau eithriadol sydd wedi cael eu gwneud gan y gymuned nyrsio gyfan. Ydych chi'n adnabod Nyrs y Flwyddyn nesaf Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2021? Os felly, dathlwch eu cyflawniad a rhannwch eu stori, a rhoi'r gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu iddynt nesaf Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2021? Os felly, dathlwch eu cyflawniad a rhannwch eu stori, a rhoi'r gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu iddynt.

Gallwch lenwi ffurflen enwebu ar-lein drwy wefan RCN Cymru:
www.rcn.org.uk/wales/get-involved/awards    

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 30 Mehefin 2021 E-bost: nurseoftheyearawards@rcn.org.uk

Gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2021