Neidio i'r prif gynnwy

Gwaith Tîm Amlddisgyblaethol o fewn Lleoliadau Ymarfer Cyffredinol

Wrth i’r galwadau ar wasanaethau meddyg teulu ddwysau a dod yn fwyfwy cymhleth, mae’n amlwg bod dyfodol gofal cleifion o ansawdd uchel yn dibynnu ar ddefnyddio sgiliau a phrofiadau ystod eang o weithwyr iechyd proffesiynol.
Bydd llwyddiant timau amlddisgyblaeth (MDT) o fewn lleoliad practis cyffredinol yn dibynnu nid yn unig ar y seilwaith cywir, cymwyseddau proffesiynol, strwythurau a phrosesau, ond hefyd ar adeiladu perthnasau proffesiynol a dealltwriaeth o’r proffesiynau sy’n gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gofal.  Yn y pen draw, diwylliant fydd y grym y tu ôl i lwyddiant y model yng Nghymru.
Yn cydnabod hyn, ymunodd Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru a Chymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru i hwyluso trafodaeth gyda chynrychiolwyr o broffesiynau ar draws y sector iechyd i drafod sut y gellid datblygu a chynnal gwaith MDT llwyddiannus mewn lleoliadau practis cyffredinol.
Mae’r adnodd hwn wedi’i lywio gan y trafodaethau hynny.
Mae’n tynnu sylw at y gwerthoedd a’r ymddygiadau craidd sy’n helpu i greu tîm llwyddiannus, y cyfleoedd y gall gweithio amlddisgyblaethol eu cynnig a’r heriau y mae’n rhaid eu goresgyn. https://www.rpharms.com/recognition/all-our-campaigns/policy-a-z/gp-surgeries/multidisciplinary-teams