Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws Newydd - Posteri gofal sylfaenol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda gyda gwledydd eraill y DU, Llywodraeth Cymru, y GIG ehangach yng Nghymru, ac eraill i fonitro'r achos o'r Coronafeirws Newydd yn Tsieina, ac rydym wedi gweithredu ein hymateb a gynlluniwyd. 
Mae'r wybodaeth gyhoeddus ddiweddaraf ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae hwn yn cael ei ddiweddaru bob dydd am 3yp.
Rydym wedi datblygu cyfres o bosteri posteri gwybodaeth gyhoeddus sy'n addas i'w harddangos mewn lleoliadau gofal sylfaenol. Gellir lawrlwytho’r rhain o wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Mae'r rhain ar gael ar hyn o bryd yn Saesneg a Chymraeg, gyda fersiynau Mandarin i'w cyhoeddi ar y wefan cyn gynted ag y bydd y rhain ar gael.
Sylwch fod y posteri hyn yn cael eu diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r datblygiadau diweddaraf felly parhewch i edrych ar y wefan am y fersiynau diweddaraf.