Neidio i'r prif gynnwy

AWTTC

Hyb Gwybodaeth Presgripsiynu COVID-19 Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) ar gyfer clinigwyr a phresgripiynwyr yn GIG Cymru.
Diweddarir yn ddyddiol gyda’r cyngor a’r canllawiau diweddaraf ar ddefnydd priodol meddyginiaethau yn ystod y pandemig coronafeirws. Ar gael yn:  https://www.awttc.org/covid-19  (Saesneg yn unig)