Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau Fferyliaeth

Yma cewch ffynhonnell wybodaeth ganolog sy’n berthnasol i brosiectau fferyliaeth.  Ein gobaith yw y bydd yn eich galluogi i rannu ymarfer ar draws clystyrau yng Nghymru.

 

 

 

 

 

A

Adnoddau e-ddysgu’r GIG
Adroddiad Effaith Cynllun Anhwylderau Cyffredin Cymru 2015
Adroddiad Effaith Cynllun Anhwylderau Cyffredin Cymru 2013
Asesu Anghenion Fferyllol Carchardai CEM Abertawe 2012
Adrodiad Asesu’r broses o Reoli Pwysau mewn Fferyllfeydd Cymunedol 2009

B


C

Canlyniadau Fferylliaeth Gymunedol y Gwasanaeth Brechu rhag y Ffliw 2012-13
Cyhoeddi canllawiau diwygiedig storio ac ymdrin â brechlynnau 2017
Cymdeithas Pharmacolegol Prydainy (BPS)
Cymdeithas Myfyrwyr Fferyllol Prydain (BPSA)
Cymdeithas Fferylliaeth Genedlaethol (NPA)
Cymdeithas Fferylliaeth Gofal Sylfaenol (PCPA)
Cymdetihas Fferylliaeth Glinigol y DU (UKCPA)
Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru (WCPPE)

CH


D

Diogelu mewn Ymarfer Fferylliaeth Gymunedol 2016

DD


E


F


FF

Fferylliaeth Gymunedol Cymru (CPW)
Ffederasiwn Fferyllol Rhyngwladol (FIP)
Fferyllwyr Annibynnol

G

Gofal Lliniarol a Diwedd Oes: Cyfranniad fferylliaeth i ofal gwell i gleifion (Cymraeg)
Grŵp Fferylliaeth Seiciatrig y Deyrnas Unedig (UKPPG) Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru (AWMSG)
Gwerthusiad o Gynllun Cydymffurfio Twbercwlosis Fferylliaeth Gymunedol BIP Cwm Taf 2012 Gwerthusiad o Wasanaeth Peilot Rhoi’r Gorau i Ysmygu Fferylliaeth Gymunedol Merthyr Tudful 2009 Gwerthusiad o Wasanaeth Rhoi’r Gorau i Ysmygu Cymunedol Gogledd Cymru 2009
Gwerthusiad o Fenter Presgripsiynu Cymdeithasol Cwm Taf 2015
Gwerthusiad o Ymgyrch Fferylliaeth Gymunedol Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Risg Diabetes 2011 Gwerthusiad o Ymgyrch Fferylliaeth Gymunedol Genedlaethol Here Comes the Sun 2015
Gwerthusiad o Gynllun Peilot Fferylliaeth Gymunedol Hywel Dda ar Optimeiddio Meddyginiaethau sy’n Trin Methiant y Galon 2011
Gwerthusiad o Ymgyrch Fferylliaeth Gymunedol Genedlaethol Gofalu am eich Llygaid 2014 Gwerthusiad o Ymgyrch Fferylliaeth Gymunedol Genedlaethol Carwch Eich Ysgyfaint 2013
Gwerthusiad o Ymgyrch Fferylliaeth Gymunedol Genedlaethol Lleihau eich Risg o Gael Strôc 2013 Gwerthusiad o Cynllun Peilot Fferylliaeth Gymunedol Gwledig Rhoi’r Gorau i Ysmygu ym Mhowys 2011 Gwerthusiad o Ymgyrch Fferylliaeth Gymunedol Genedlaethol Ymwybyddiaeth Risg 1 o bob 10 o Strôc a Diabetes 2012
Gwerthusiad o Gynllun Peilot Rhaglen Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) sy’n seiliedig ar Gyfrifiaduron mewn Fferyllfeydd Cymunedol Gwledig yng Ngwynedd 2011
Gwerthusiad o Rôl y Gweithlu Iechyd mewn Lleihau Anghydraddoldebau yng Nghwm Taf drwy Bresgripsiynu Cymdeithasol 2014
Gwerthusiad o Wasanaeth Anhwylderau Cyffredin Dewis Fferyllfa (Crynodeb Dros dro) 2015
Gwerthusiad o Wasanaeth Anhwylderau Cyffredin Dewis Fferyllfa (Crynodeb Terfynol) 2015
Gwerthusiad o Wasanaeth Anhwylderau Cyffredin Dewis Fferyllfa (Adroddiad Dros dro) 2015
Gwerthusiad o Wasanaeth Anhwylderau Cyffredin Dewis Fferyllfa (Adroddiad Terfynol) 2015
Gwasanaethau Fferyllol (Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru): Gwasanaethau Gofal Sylfaenol Gwasanaeth Fferyllol Arbenigol y GIG

NG


H


I

Iechyd yng Nghymru

J


L


LL


M

Materion Hyfforddi
Modelau Gofal i Fferyllfeydd o fewn Clystyrau Gofal Sylfaenol 2015
Modiwlau e-ddysgu yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA)

N


O


P

Profi a Thrin clamydia mewn Fferyllfeydd Cymunedol – Adroddiad Asesu 2009
Presgripisynu annibynnol (Fferyllydd) – adolygu’r dystiolaeth 2015
Pwyllgor Negodi’r Gwasanaethau Fferyllol (PSNC)

PH


R


RH

Rhybuddion Iechyd Cyhoeddus Cymru

S

System gofnodio ar-lein DPP y Cyngor Fferyllol Cyffredinol

T

Tariff Cyffuriau

TH


U


W


Y

Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC)
Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol
Y Fferyllwyr
Ymdrin â Tramadol mewn Safleoedd Preswyl Iechyd a Chyfiawnder (Carchardai)yng Nghymru 2015