Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau Blaenorol

Nghynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol 2019

Clystyrau: y gorffennol, y presennol a’r dyfodol 7fed Tachwedd 2019 ICC Cymru, Casnewydd.  Mae’r Gynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol yn ddigwyddiad blynyddol a drefnir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Ganolfan Gofal Sylfaenol. Mae’n anelu at roi cyfle i bobl broffesiynol sy’n gweithio ledled system gofal sylfaenol a chymunedol Cymru ddod ynghyd i rannu eu profiadau, i ddysgu gan gydweithwyr ac i rwydweithio.

Adroddiad NPCC 2019 
 
 

 

Blwyddlyfr