Neidio i'r prif gynnwy

Cymoedd Uchaf

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Rebecca Jones


Practisau Meddygon Teulu ym Blaenau'r Cymoedd Castell-nedd Port Talbot 
Mae Rhwydwaith Cymoedd Uchaf yn un o’r tair ardal rhwydwaith cymunedol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Ceir pedwar practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr Cymoedd Uchaf.

Partneriaeth Amman Tawe 
Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais 
Canolfan Gofal Sylfaenol Pontardawe 
Practis Cwm Nedd 

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Cymoedd Uchaf IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)   
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Cymoedd Uchaf 2018/2021 (Saesneg yn unig)   
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Cymoedd Uchaf 2017/20 (Saesneg yn unig)  

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Cymoedd Uchaf 2018/2021 (Saesneg yn unig)   

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Cymoedd Uchaf 2017/20 (Saesneg yn unig)  

Blaenoriaethau dyrannu Clwstwr sy'n Dod i'r Amlwg 2016/17
Archwiliwch y posibilrwydd o ffisiotherapydd gofal sylfaenol.
Cefnogi cyfleoedd hyfforddi a datblygu i gynyddu gwytnwch a sgil y gweithlu. Cyflwynwyd brysbennu meddygol i symleiddio a chyfeirio cleifion at y gweithwyr iechyd proffesiynol mwyaf priodol.
Gweithredu Gwasanaeth Cyn-Diabetig sy'n darparu, monitro, sgrinio a chyngor ffordd o fyw, i'r rhai sydd mewn perygl o ddatblygu diabetes.

Cyflawnodd y rhwydwaith clwstwr nifer o flaenoriaethau yn ystod 2015/16 gan gynnwys:
Gwell mynediad i wasanaethau iechyd meddwl a lles trwy ddarparu gwasanaeth cwnsela clwstwr lleol.
Gwell sgiliau a gwybodaeth gydag ymarfer i ddarparu cyngor ac ymyrraeth fer ar iechyd y cyhoedd.
Cyflwynwyd brysbennu meddygol i symleiddio a chyfeirio cleifion at y gweithwyr iechyd proffesiynol mwyaf priodol.
Gwell stiwardiaeth wrthficrobaidd ar y cyd â'r Ymladd Mawr.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Cymoedd Uchaf 2018/2021 (Saesneg yn unig)   
Clwstwr Cymoedd Uchaf IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)