Neidio i'r prif gynnwy

Afan

 
Arweinydd y Clwstwr Dr Mark Goodwin 


Practisau Meddygon Teulu yng Nghastell-nedd Port Talbot Afan 
Mae Rhwydwaith Afan yn un o’r tair ardal rhwydwaith cymunedol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Ceir wyth practis sy’n gweithredu yn ardal glwstwr    Castell-nedd Port Talbot Afan. 

Practis Gr┼Áp Cwm Afan  
Canolfan Iechyd Cwmafan / Cymer     
Canolfan Feddygol Fairfield  
Meddygfa King’s  
Meddygfa Mount  
Meddygfa Riverside  
Canolfan Iechyd Cwmafan (Dr R Penney)  
Practis Meddygol Rosedale

Cynlluniau ac Adroddiadau Clwstwr Unigol

Clwstwr Afan IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Afan 2018/2021 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Afan 2017/20   (Saesneg yn unig)

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Afan 2018/2021 (Saesneg yn unig)
Cyflwyno profion / monitro / sgrinio / ffordd o fyw yn flynyddol i bawb sydd â chyn-ddiabetes neu sydd mewn perygl o gael cyn-ddiabetes.

Yr hyn rydym wedi’i wneud eisoes

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Afan 2017/20 (Saesneg yn unig)  

Blaenoriaethau dyrannu Clwstwr sy'n Dod i'r Amlwg 2016-17
Gwella cynaliadwyedd clwstwr trwy recriwtio meddygon teulu.
Parhau i ddarparu ac esblygu gwasanaeth cyn-diabetig i'r boblogaeth.
Cefnogi cyfleoedd hyfforddi a datblygu i gynyddu gwytnwch y gweithlu a chymysgedd sgiliau
Rhoi amser nyrs wedi'i warchod i alluogi mecanwaith i gyfnewid arfer da a darparu cefnogaeth cymheiriaid ar draws y clwstwr.

Cyflawnodd y rhwydwaith clwstwr nifer o flaenoriaethau yn ystod 2015/16 gan gynnwys:
Datblygu Gwasanaeth Cyn-Diabetig sy'n darparu, monitro, sgrinio a chyngor ffordd o fyw, i'r rhai sydd mewn perygl o ddatblygu diabetes. Cyflwynwyd hyfforddiant pwrpasol ar gyfer staff y practis i alluogi cynnig cyngor rhagweithiol ar ffordd o fyw a datblygu taflen wybodaeth cyn diabetes.
Nododd hyrwyddwr ffliw clwstwr a oedd yn annog ac yn cefnogi'r clwstwr i weithio trwy adolygu cymheiriaid a rhannu arfer da a gynyddodd y nifer sy'n derbyn brechlyn ffliw mewn grwpiau cymwys.Model gofal rhagweld wedi'i gyflwyno i bob un o'r naw practis, i reoli cleifion bregus sydd ag anghenion gofal cymhleth yn rhagweithiol, sydd mewn perygl o golli eu hannibyniaeth, gan osgoi cael eu derbyn yn ddiangen i'r ysbyty neu Gartrefi Gofal Tymor Hir.

Blaenoriaethau’r Clwstwr ar gyfer y dyfodol

Cynllun Gweithredu Rhwydwaith Clwstwr Afan 2018/2021 (Saesneg yn unig)
Clwstwr Afan IMTP 2020-2023 (Saesneg yn unig)

 

Diweddariad arweiniol clwstwr 13/09/2021